Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 32.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 04.08.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání, složení slibu nového člena ZMO Plzeň 1 (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Rozšíření plánu staveb VIV o stavební úpravy pavilonu Žlutická 2 pro zřízení nové třídy odloučeného pracoviště 7. MŠ (3) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
5 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 (je součástí bodu č. 4) (0) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
6 Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
7 Informativní zprávy, různé (2) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
8 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
9 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec