Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 1.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 06.11.2014 od 10:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení ustavujícího zasedání ZMP (0)
2 Stanovení předsedajícího v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb. (0)
3 Složení slibu členů ZMP (0)
4 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, volba volební komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
5 Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, ostatních členů RMP, předsedy KV ZMP, předsedy FV ZMP a předsedy VZVZ ZMP (1) PRIM/1 p. primátor
6 Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně (1) PRIM/2 p. primátor
7 Odměňování neuvolněných členů RMP, ZMP, výborů ZMP a komisí RMP (2) PRIM/3 p. primátor
8 Různé (0)