Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 07.11.2014 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (0)
2 Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (0)
3 Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích ) a zapisovatele (0)
4 Schválení programu (0)
5 Volba návrhové a volební komise (0)
6 Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Plzeň 3, počtu místostarostů a určení dlouhodobě uvolněných členů ZMO Plzeň 3 (0)
7 Volba starosty, místostarostů a členů Rady městského obvodu Plzeň 3 (0)
8 Stanovení působnosti místostarostů Městského obvodu Plzeň 3 (0)
9 Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru (0)
10 Stanovení termínu poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3 (§ 72 a 77 odst. 2 zákona o obcích) (0)
11 Diskuse (0)
12 Závěr (0)