Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 09.12.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
3a Rezignace na mandát a stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO P2 (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitele MP Plzeň - služebny Slovany, velitele PČR - obvodního oddělení Plzeň 2, velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2014 (4) EAP/1 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2014 - RO č. 17/2014 (3) EAP/4 p. Andrlík
8 Účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2015 (2) EAP/3 p. Andrlík
9 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2015, rozpočtový výhled na roky 2016-2018 (6) EAP/2 p. Andrlík
9a Stanovení uvolněné funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/4 Ing. Rada
10 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2015 (3) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Různé (0) Ing. Aschenbrenner