Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 22.01.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/5
4 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2015 (6) SSDI/1 Bc. Hrabáková
4a Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 17 (4) FIN/2 Ing. Majerová
4b Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 1 (3) FIN/3 Ing. Majerová
5 Nakládání s nemovitostmi - stanovisko ke svěření nemovitostí do trvalé správy MO Plzeň 4 (kulturní dům Č.Hrádek) (7) FIN/1 Ing. Majerová
5a Účel.převod z rozpočtu MOP4 do rozpočtu KŘTÚ-SVS-komunikace na akci "Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6-Lazaretní"+změna rozpočtu roku 2015-RO č.4 (2) FIN+SSDI/1 Ing. Majerová, Bc. Hrabáková
6 Pořízení automobilů pro MO Plzeň 4 (5) PSČO+FIN/1 Mgr. Hrubý, Ing. Majerová
7 Nákup softwaru MS Office 2013 pro členy ZMO Plzeň 4 přes SIT MP + změna rozpočtu MO P4 - RO č. 3 + převod finančních prostředků do rozpočtu SIT MP (2) PSČO/2 Mgr. Hrubý
7a Zřízení nové služebny městské policie Plzeň v objektu výměníku v lokalitě Lobzy (Dlouhá x Pod Vrchem) (3) MSN/2 Mgr. Zrostlík
8 Návrh nového Územního plánu města Plzně (5) SSDI/3 Bc. Hrabáková
9 Projektová příprava budovy nového úřadu (3) SSDI/2 Bc. Hrabáková
10 Návrh novely vyhlášky o systému nakládání s odpady a novely vyhlášky o poplatku za odpad (8) ŽP/1 Ing. Pouba
10a Návrh novely obecně závazné vyhlášky o změnách vyhlášky statutárního města Plzně č. 15/1992, kterou se zřizuje Městská policie v Plzni (3) ST/2 Bc. Chalupný
11 Doporučení ZMO Plzeň 4 ke kauze "Odkaliště" (2) KV/2 p. Hlásek
12 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
13 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 5.12.2014 do 22.1.2015 (1) ST/1 Bc. Chalupný
14 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 5.12.2014 do 22.1.2015 (1) MST/1 Ing. Mádr
15 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 5.12.2014 do 22.1.2015 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
16 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 5.12.2014 do 22.1.2015 (1) KV/1 p. Hlásek
17 Předložené závěrečné zprávy včetně vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v roce 2014 na podporu kultury, sportu a investic (1) PSČO/1 Mgr. Hrubý
18 Předložené závěrečné zprávy včetně vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v roce 2014 na podporu oblasti sociální, školské a zdravotní (1) SOC/1 Mgr. Eva Zrostlíková
19 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
20 Různé (0) PSČO/6