Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 08.04.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/5
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/6
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/7
4 Volba volební komise ZMO P4 (0) PSČO/8
5 Změna termínu zastupitelstev MO P4 v roce 2015 (3) PSČO/3 Mgr. Hrubý
6 Finanční příspěvek na akci "Doubravecká promítačka" (5) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
7 Finanční příspěvek na akci "Žumberova vařečka" (9) SOC/2 PaedDr. Hrabáčková
8 Nakládání s nemovitostmi - stanovisko k vyjmutí z trvalé správy MO P4 (areál sběrného dvora) (8) FIN/1 Ing. Majerová
9 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2014 (11) FIN/2 Ing. Majerová
10 Podrobný rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2014 (4) FIN/3 Ing. Majerová
11 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 6 (organizační změna) (5) FIN/4 Ing. Majerová
12 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - souhrnné rozpočtové opatření č. 7 (4) FIN/5 Ing. Majerová
13 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 8 (4) FIN/6 Ing. Majerová
14 Změna č. 1 plánu investic MO P4 v roce 2015 (7) SSDI/1 Bc. Hrabáková
15 Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2016 (6) SSDI/2 Bc. Hrabáková
16 Zrušení zásada pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 (7) PSČO/1 Mgr. Hrubý
17 Schválení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2015 (11) PSČO/2 Mgr. Hrubý
18 Změna obsazení člena výboru ZMO P4 (5) PSČO/4 Mgr. Hrubý
19 Zrušení usnesení ZMO P4 ve věci podávání stanoviska k obecně závazným vyhláškám města Plzně (5) ST/1 Bc. Chalupný
20 Projednání návrhu změny Statutu města Plzně (5) ST/2 Bc. Chalupný
21 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
22 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 23.1.2015 do 8.4.2015 (1) ST/3 Bc. Chalupný
23 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 23.1.2015 do 8.4.2015 (1) MST/1 Ing. Mádr
24 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 23.1.2015 do 8.4.2015 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
25 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 23.1.2015 do 8.4.2015 (1) KV/1 p. Hlásek
26 Informativní zpráva o činnosti „Šetření Sportbar na Kovárně“ (4) KV/2 p. Hlásek
27 Informativní zpráva "Vybudování pomníku zakladateli města Plzně Václavu II." (1) ST/4 Bc. Chalupný
28 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
29 Různé (0) PSČO/9