Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 11.06.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/2
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/3
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/4
3a Žádost o uzavření smluv o postoupení smlouvy se společností Čistá Plzeň s.r.o. (4) ŽP/1 Ing. Pouba
4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2015 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - souhrnné rozpočtové opatření č. 9 (6) FIN/2 Ing. Majerová
6 Kompenzace nadlimitních výdajů za PHM u MP Doubravka v roce 2014: změna rozpočtu roku 2015 - RO č. 10 a převod z rozpočtu MO P4 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Svěření nemovitého majetku v k.ú. Lobzy do trvalé správy MO Plzeň 4 a žádost o pověření MO Plzeň 4 správou areálu "Vodní plochy Lobezská louka-I.etapa do doby svěření do trvalé správy č. 3 Statutu města Plzně. (5) FIN/4 Ing. Majerová
8 Převod projektových dokumentací na SVSMP, MMP-OI a MMP-EÚ (3) SSDI/1 Bc. Hrabáková
9 Schválení účetního odpisu nedokončených investic MO P4 (rozhodnutí o nedokončení investic) (3) SSDI/2 Bc. Hrabáková
10 Prodloužení názvu stávající ulice "Dýšinská" v k.ú. Újezd (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
11 Dotace z rozpočtu MO P4 pro rok 2015 v oblasti kultury, sportu a investic (66) ST/1 Bc. Chalupný
12 Dotace z rozpočtu MO P4 pro rok 2015 v oblasti sociální, zdravotní a školské (13) ST/2 Bc. Chalupný
13 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
14 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 9. 4. 2015 do 11. 6. 2015 (1) ST/3 Bc. Chalupný
15 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 9. 4. 2015 do 11. 6. 2015 (1) MST/1 Ing. Mádr
16 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 9. 4. 2015 do 11. 6. 2015 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
17 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO P4 za období od 9. 4. 2015 do 11. 6. 2015 (1) KV/1 p. Hlásek
18 Rekapitulace objektu bývalé Svornosti (1) FIN/5 Ing. Majerová
19 Informativní zpráva - odměňování komisí RMO P4 a výborů ZMOP4 (1) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová MBA
19a Námitka proti vyřazení z dotačního řízení (1) ST/4 Bc. Chalupný
20 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
21 Různé (0) PSČO/5