Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 10.09.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/11
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/7
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/8
4 Volba volební komise ZMO P4 (0) PSČO/9
5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí 2015 (5) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - souhrnné rozpočtové opatření č. 12 (10) FIN/2 Ing. Majerová
7 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 14 (3) FIN/3 Ing. Majerová
8 Schválení Dotačního programu mikrogranty pro rok 2015 II. (5) FIN/4 Ing. Majerová
9 Dopravní situace v MO Plzeň 4 - podnět Městské policie (4) SSI/2 Bc. Hrabáková
10 Schválení poskytnutí věcných darů - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná, SK SENCO Doubravka o.s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka, HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (13) PSČO/1 Mgr. Hrubý
11 Schválení prodloužení ulice s názvem Nad Úslavou (4) PSČO/2 Mgr. Hrubý
12 Projednání postupu v soudním sporu se společností MAO a.s. - žaloba společnosti MAO a.s. o náhradu škody 651.391,- Kč s přísl. (7) PSČO/3 Mgr. Hrubý
13 Změna obsazení člena výboru ZMO P4 (4) PSČO/4 Mgr. Hrubý
13a Přijetí účel. dotace z rozpočtu Plzeň. kraje na osobní ochr. pros. a na věcné prostředky pro JSDHO Bukovec, Červený Hrádek, Újezd a na věcné prostředky pro JSDHO Doubravka včetně změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13 (6) PSČO/5 Mgr. Hrubý
13b Návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města (5) PSČO/6 Mgr. Hrubý
14 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
15 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 12.6.2015 do 10.9.2015 (0) ST/1 Bc. Chalupný
16 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 12.6.2015 do 10.9.2015 (1) MST/1 Ing. Mádr
17 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 12.6.2015 do 10.9.2015 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
18 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO P4 za období od 12.6.2015 do 10.9.2015 (1) KV/1 p. Hlásek
19 Informativní zpráva-Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská-K Bukovci-informace o výkupech pozemků (2) FIN+SSI/1
20 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
20a Stanovisko k novému způsobu podpory sportu ze strany městských obvodů (ponížení kompenzace podílu MO na příjmech z hazardu) (4) FIN/5
21 Žádost Ing. Chvojky - dopracování PD Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku (7) SSI/1 Bc. Hrabáková
22 Různé (0) PSČO/10