Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 03.12.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/5
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/6
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/7
4 Volba volební komise ZMO P4 (0) PSČO/8
5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3.čtvrtletí roku 2015 (5) FIN/1 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16 (11) FIN/2 Ing. Majerová
7 Změna Statutu Sociálního fondu MO Plzeň 4 (4) TAJ/1 Ing. Majerová
8 Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2016, rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 (6) FIN/3 Ing. Majerová
9 Návrh nového Územního plánu města Plzně - 2.kolo projednání (6) SSI/1 Bc. Hrabáková
10 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2016 (4) SSI/2 Bc. Hrabáková
11 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření do trvalé správy MO Plzeň 4 (pozemek p.č. 708, k.ú. Lobzy) (10) FIN/4 Ing. Majerová
11a Nakládání s nemovitostmi - stanovisko ke svěření do trvalé správy MO Plzeň 4 (pozemek p.č. 689/1, k.ú. Lobzy jehož součástí je stavba) (7) FIN/5 Ing. Majerová
12 Přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu pro jednotky SDH - rozpočtové opatření č. 17 (11) PSČO/1 Mgr. Hrubý
13 Dotační programy pro rok 2016 (10) PSČO/2 Mgr. Hrubý
14 Změna obsazení člena výboru ZMO P4 (3) PSČO/3 Mgr. Hrubý
14a Pojmenování nové ulice v k.ú. Újezd "OBYTNÝ SOUBOR PLZEŇ - LOKALITA NA DRAŽKÁCH" (8) PSČO/4 Mgr. Hrubý
14b Veřejná zakázka „Údržba a ošetřování zeleně v městském obvodu Plzeň 4“ - schválení návrhu „Smlouvy o poskytování služeb“ (4) ŽPD/1 Mgr. Hrubý
15 Vyúčtování poskytnuté dotace SK Plzeň - Bukovec, z.s., IČ: 45330395 - projednání žádosti o prodloužení termínu čerpání dotace (5) ST/1 Bc. Chalupný
15a Pověření KV ZMO P4 k provádění kontrol dle svého plánu práce (2) KV/2 p. Hlásek
15b Záměr převzetí hasičské automobilové techniky (7) TAJ/6 Ing. Majerová
16 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová MBA
17 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 11.9.2015 do 3.12.2015 (1) ST/2 Bc. Chalupný
18 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 11.9.2015 do 3.12.2015 (1) MST/1 Ing. Mádr
19 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 11.9.2015 do 3.12.2015 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
20 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 11.9.2015 do 3.12.2015 (1) KV/1 p. Hlásek
21 Komise RMO P4 a výbory ZMO P4 - Přehled docházky a odměňování - červen-listopad 2015 (1) TAJ/4 pí Sladká
21a Informativní zpráva pro zastupitele na den 3.12.2015 ohledně kauzy "Odkaliště" (1) KV/3 p. Hlásek
21b Informativní zpráva o činnosti Loutkového divadla Špalíček, IČ: 45332096 a činnosti D klubu, zařízení Městského obvodu Plzeň 4 (11) TAJ/5 Ing. Majerová
22 Informativní zprávy ZMO P4 (1) TAJ/3 Pelcrová
23 Různé (0) PSČO/9