Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 27.01.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP Plzeň-služebny Slovany, velitele Policie ČR-obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015 (2) EAP/1 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015 (3) EAP/2 p. Andrlík
8 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 (4) MAI/2 PhDr. Fluxa
9 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň (3) SSD/1 PhDr. Fluxa
9a Záměr "Retence vody v krajině" pana Ing. Jaroslava Nováka, člena Komise pro životní prostředí při RMO (8) ŽP/1 p. Andrlík
10 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014 (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
12 Současný stav provozování hracích zařízení na území MO Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/3 p. Andrlík
13 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 11/2014-01/2015 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2014-01/2015 (3) TAJ/3 Ing. Rada
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 09. 2014 do 14. 01. 2015 (2) TAJ/4 Ing. Rada
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner