Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 12.02.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/2
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/3
4 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro realizaci projektu „Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň“ (4) SSDI+FIN/1 Bc. Hrabáková, Ing. Majerová
5 Různé (0) PSČO/4