Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 27.04.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Aktualizace regulačních podmínek Denisovo nábřeží 10 (7) DŽP/2 Mgr. Škarda
3 Aktualizace regulačních podmínek Plzeň, Jízdecká - Palackého (4) DŽP/3 Mgr. Škarda
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
5 Návrhu novely Statutu města Plzně (6) ST/2 p. Neubauer
6 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2014 (11) EK/1 Mgr. Škarda
7 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Škarda
8 Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí pro r. 2016 na území MO Plzeň 3 (4) EK/3 Ing. Maříková
9 Doplnění usnesení ZMO Plzeň 3 č. 8 ze dne 16.2.2015 ve věci výkupu pozemků p.č. 1227/6, p.č. 1227/12 a p.č. 1227/13, vše k.ú. Valcha, ze spoluvlastnictví p. Štefana Hrabčáka, Pavla Květoně a Jaroslava Květoně do majetku m. Plzně (7) EK/4 Ing. Maříková
10 Svěření pozemků v k.ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3 (5) EK/5 Ing. Maříková
11 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 6677/3 (ostatní plocha, zeleň), k.ú. Plzeň) (4) EK/6 Ing. Maříková
12 Vyjmutí nemovitého majetku, který tvoří areály sběrných dvorů svěřeného Městskému obvodu Plzeň 3 ze Statutu města Plzně uvedeného v Čl.3 v příloze č. 3 (3) DŽP/1 Mgr. David Procházka
13 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na r. 2015 (17) SSI/1 p. Neubauer
14 Pojmenování nově vzniklé ulice "DO POLÍ" (8) SVV/1 Ing. Maříková
15 Pojmenování nově vzniklých ulic "JIŘIČKOVÁ" a "VLAŠTOVKOVÁ", spolu s prodloužením stávajících ulic "K SOKOLU" a "ŠPAČKOVÁ" (8) SVV/2 Ing. Maříková
16 Darování movitého majetku – vozidlo Škoda FABIA (6) SVV/3 Ing. Maříková
17 Jednací řád Osadního výboru Radobyčice ZMO Plzeň 3 (4) Zast/1 Ing. Baloun
18 Jednací řád Osadního výboru Valcha ZMO Plzeň 3 (3) Zast/2 p. Sládek, ml.
19 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3 předložená na 4. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p.Strobach
20 Různé (0)
21 Závěr (0)