Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 31.03.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv - vystoupení hostů (velitelé: PČR-obvodní oddělení Plzeň 2, MP Plzeň-služebna Slovany, JSDH Koterov) (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2014 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za II. pololetí roku 2014 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2014 (4) EAP/1 p. Andrlík
9 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015 (2) EAP/3 p. Andrlík
10 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 2014, k 1. 1. 2015,rozpočet účelových fondů na rok 2015 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015 (4) EAP/2 p. Andrlík
11 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016 (6) EAP/5 Ing. Aschenbrenner
12 Úprava a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
13 Stav povrchů komunikací a chodníků na Slovanské aleji (4) MAI/2 PhDr. Fluxa
14 Název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná (4) KT/3 Ing. Aschenbrenner
15 Projednání informativních zpráv (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
16 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
17 Informace z oblasti trhu práce (1) SO/1 Mgr. Janouškovec
18 Informace k dopisu paní Evy Pelantové (5) ŽP/1 p. Andrlík
18a Žádost pana Urbánka o vybudování pomníku zakladateli města Václavu II. (3) KT/4 Ing. Aschenbrenner
19 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2015 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
20 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2015 (5) TAJ/4 Ing. Rada
21 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 15. 01. 2015 do 18. 03. 2015 (2) TAJ/5 Ing. Rada
22 Různé (0) Ing. Aschenbrenner