Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 23.06.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednáni (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitelů Městské policie Plzeň - služebny Slovany, Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2015 (5) EAP/7 p. Andrlík
7 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p. (2) KT/1 p. Andrlík
8 Poskytnutí dotací (3) EAP/1 p. Andrlík
9 Žádost o poskytnutí individuální dotace (3) EAP/3 p. Andrlík
10 Zrušení usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 53/07 a 52/2012 (6) EAP/4 p. Andrlík
11 Souhrnné rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015 (3) EAP/5 p. Andrlík
12 Změna a doplnění plánu investic MO 2- Slovany na rok 2015 (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
13 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
14 IZ - Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/2 p. Andrlík
15 IZ - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2015, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
16 IZ - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
17 IZ - Konečná cena díla "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova" (2) MAI/4 PhDr. Fluxa
18 IZ - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2015 (2) EAP/6 Bc. Lokajíček
19 IZ - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2015 (2) TAJ/3 Ing. Rada
20 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 03. 2015 do 10. 06. 2015 (2) TAJ/4 Ing. Rada
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner