Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 22.06.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
18 Závěr (0)
17 Různé (0)
16 Informativní zprávy předložené na 5. zasedání ZMO Plzeň 3 (12) TAJ/1 p. Neubauer
15 Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 5.zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 pan Strobach
14 Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Plzeň, p.č. 8320/51, 8320/53, 8320/36, 8320/57, 8320/58, 8320/ 61 a 8320/62 (6) SVV/1 Ing. Maříková
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2015 (9) EK/11 Mgr. Škarda
12 12. rozpočtové opatření rozpočtu r.2015-zapojení fin. prostředků FRR(části přebytku hospodaření za r. 2014) do rozpočtu MO 3, poskytnutí fin. daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie PK, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň (8) EK/10 Mgr. Škarda
11 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 04/2015 (4) EK/9 Mgr. Škarda
10 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/8 Mgr. Škarda
9 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci vypořádání dotace na Optimalizaci procesů a zavedení systému řízení kvality na Úřadu MO Plzeň 3 (5) EK/7 Mgr. Škarda
8 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení části zůstatku účtu Sociálního fondu MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/6 Mgr. Škarda
7 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ (4) EK/5 Mgr. Škarda
6 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ a 70 MŠ (4) EK/4 Mgr. Škarda
5 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace určené na realizaci projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 4" (4) EK/3 Mgr. Škarda
4 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Škarda
3 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2014 a 01-02/2015 (4) EK/1 Mgr. Škarda
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
1 Zahájení (0)