Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 27.05.2015 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Technická studie "Estakáda Teplárna - Na Roudné" (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
4 Územní studie "Plzeň - Sylván a Vinice - sever" (2) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
5 Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
6 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
9 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
11 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
12 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně (4) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Navýšení finančních prostředků na stavební úpravy 34. ZŠ, Gerská ul. (3) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 20 - 29 (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016 (7) FV1/2 Mgr. Štěpán Krňoul
16 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
17 Informativní zprávy, různé (8) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
18 Převod finančních prostředků na výkup pozemku pod stavbou parkoviště Sokolovská 44a (6) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Návrh na změnu části bodu 3) usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 83 ze dne 8.4.2015 (5) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
20 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
21 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec