Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 24.06.2015 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Aktualizace návrhu studie regenerace sídlišť (2) RMO1/11 RMO - PhDr. Ivana Mádlová, PhD., MBA
11 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2015 (3) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti (6) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1
13 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (8) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě č. 2013/005081 se Západočeskou univerzitou v Plzni (8) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně (4) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVS MP (5) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 35 - 42 (4) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Stavba zastřešení pódia, včetně elektropřípojky, v parku U Bazénu Lochotín (4) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Označení ulice - prodloužení Nárožní (3) RMO1/10 RMO - Mgr. Miroslav Brabec
20 Návrh na zpracování projektů regenerace sídlišť Bolevec, Košutka, Lochotín a Vinice (3) ZMO1/1 Ing. Václav Ženíšek
21 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
22 Informativní zprávy (9) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
23 Zajištění pohybových a jiných aktivit pro seniory realizovaných na území MO Plzeň 1 – realizace projektu „Jedeme dál“ (6) RMO1/12 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
24 Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely (3) RMO1/13 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec