Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 22.09.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Úprava finančního vztahu za účelem zvýšení podpory oblasti sportu (3) EAP/6 p. Andrlík
6 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015 (3) EAP/1 p. Andrlík
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2015 (6) EAP/3 p. Andrlík
8 Novela Statutu města (5) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
9 Postoupení žádosti „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“, podané na nadaci Proměny – grantová výzva 2014, grantový program PARKY do 3. kola hodnocení (6) MAI/1 PhDr. Fluxa
10 Změna a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 (3) MAI/2 PhDr. Fluxa
11 Hospodaření KD Šeříková (7) TAJ/3 Ing. Rada
12 Přijetí finančního daru od st. podniku Lesy ČR (3) KT/1 Ing. Aschenbrenner
13 Vystoupení MO Plzeň 2-Slovany ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (2) KT/2 Ing. Aschenbrenner
14 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 - 2018 (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
15 Vystoupení hostů - IZ: Činnost Městské policie Plzeň - služebny Slovany a Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2, za I. pololetí roku 2015 (1) KT/3 Ing. Aschenbrenner
16 Vystoupení hostů - IZ: Činnost JSDH působících na MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí roku 2015 (1) KT/4 Ing. Aschenbrenner
17 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany (2) EAP/2 p. Andrlík
18 Akce probíhající v roce 2015 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/3 PhDr. Fluxa
19 Informace z trhu práce (1) SO/1 Mgr. Janouškovec
20 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2015 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
21 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2015 (2) TAJ/5 Ing. Rada
21a Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/7 Ing. Rada
22 Zpráva o činnosti školských rad ZŠ (1) EAP/5 Ing. Němec
23 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 06. 2015 do 09. 09. 2015 (2) TAJ/6 Ing. Rada
24 Různé (0) Ing. Aschenbrenner