Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 01.12.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2015 (5) EAP/4 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015 (2) EAP/2 p. Andrlík
8 Schválení účetního odpisu nedokončených investic MO Plzeň 2 - Slovany (rozhodnutí o nedokončení investic) (3) EAP/1 p. Andrlík
9 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016, výhled 2017-2019 (6) EAP/3 p. Andrlík
10 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň (4) SSD/1 PhDr. Fluxa
11 Název nově vznikající ulice v k.ú. Božkov (5) KT/1 Ing. Aschenbrenner
12 Novela Statutu města (4) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
13 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2016 (4) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Projednání informativních zpráv na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
15 Akce probíhající v roce 2015 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
16 Informativní zpráva o činnosti společnosti Čistá Plzeň s. r. o. (1) ŽP/1 p. Andrlík
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10 - 11/2015 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2015 (3) TAJ/5 Ing. Rada
18a Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/7 Ing. Rada
18b Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016 (1) TAJ/8 Ing. Rada
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 09. 2015 do 18. 11. 2015 (2) TAJ/6 Ing. Rada
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner