Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 05.11.2015 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/4
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/6
4 Projednání postupu v soudním sporu se společností MAO a.s. - žaloba společnosti MAO a.s. o náhradu škody 651.391,- Kč s přísl. (6) PSČO/3 Mgr. Hrubý
5 Nemovitosti v trvalé správě MO Plzeň 4 (kulturní dům Č. Hrádek) (9) FIN+SSI/1 Ing. Majerová, Bc. Hrabáková
6 Svěření nemovitosti do trvalé správy MO Plzeň 4 (objekt na konečné trolejbusové linky č. 16 na Doubravce) (5) ST/2 Bc. Chalupný
7 Poskytování individuálních dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2015 (5) ST/1 Bc. Michal Chalupný
8 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 15 (2) FIN/1 Ing. Majerová
9 Návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města (5) PSČO/2 Mgr. Hrubý
10 Termíny schůzí ZMO P4 na rok 2016 (1) PSČO/1 Mgr. Hrubý
11 Různé (0) PSČO/7