Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 09.12.2015 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení ze 7.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Připomínky k úpravě návrhu nového Územního plánu Plzeň (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
5 Zadání zpracování regulačních plánů pro MO Plzeň 1 (0) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
6 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
9 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
11 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
12 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (1) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Rozhodnutí ÚOHS o udělení pokuty ve věci spáchání spr. deliktu podle § 120 ods.1 pís. a)zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (4) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
14 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za I.-III. čtvrtletí roku 2015 (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů pro rok 2016 (18) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Stavba parkoviště Sokolovská 84, Plzeň (výměníková stanice 5L) (7) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.9. 2015 (3) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Plaveckému klubu Slávia VŠ Plzeň, o.s. (6) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Sdružení boleveckých rodáků (6) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 spolku MONTESSORI PLZEŇ, občanské sdružení (6) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
21 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Správu informačních technologií města Plzně (4) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
22 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 (3) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
23 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2016, včetně rozpočtového výhledu v letech 2017-2019 (5) RMO1/14 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
24 Znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (9) RMO1/15 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
25 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2015 (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
26 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2016 (4) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
27 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
28 Informativní zprávy (7) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
29 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
30 Závěr (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec