Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 15.02.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ, 32. MŠ a 61. MŠ na Podporu polytechnického vzdělávání v MŠ (5) EK/1 Mgr. Škarda
4 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 10 - 11/2015 (4) EK/2 Mgr. Škarda
5 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí investiční dotace na realizaci projektu "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO 3" (4) EK/3 Mgr. Škarda
6 Rozklad splátek vyměřeného bezdůvodného obohacení za užívání části městského pozemku p.č. 2176/263 v k.ú. Skvrňany (pod novinovým stánkem) ve vlastnictví pí Šárky Kličkové (žadatel) (6) EK/4 Ing.Maříková
7 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/5 Mgr. Škarda
8 Rozšíření plánu investic na r. 2016 (4) SSI/1 p. Neubauer
9 Pojmenování ulice v k. ú. Doudlevce p. č. 874 a v k. ú. Radobyčice p. č. 867 (4) SVV/1 Ing. Maříková
10 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 9. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
11 Informativní zprávy předložené na 9. zasedání ZMO Plzeň 3 (9) TAJ/1 p. Neubauer
12 Různé (0)
13 Závěr (0)