Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 26.01.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/9 Ing. Aschenbrenner
5 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň a velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
7 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (3) EAP/1 p. Andrlík
8 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016 (3) MAI/2 PhDr. Fluxa
8a Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016 - 2018 (5) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
8b Realizace významné stavební akce "Uzel Plzeň II." (1) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
9 Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
11 Současný stav a příp. výhled ve věci: výstavba a zprovoznění Spalovny v Chotíkově, budoucí provozování Vodárny Plzeň - investiční záměry, stav "kauzy" Amadeus - Korzo na Americké tř. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
12 Docházka členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a členů výborů ZMO P2 na jednání (3) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
13 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2015 - 01/2016 (2) EAP/2 Bc. Lokajíček
14 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2015 - 01/2016 (3) TAJ/5 Ing. Rada
15 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany na I. pololetí 2016 (2) TAJ/6 Ing. Rada
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 11. 2015 do 11. 01. 2016 (2) TAJ/7 Ing. Rada
17 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/8 Ing. Rada
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner