Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 8.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 28.12.2015 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
4 Závěr (0)
3 Různé (0)
2 Veřejná zakázka Škodaland (4) Zast/1 p. Strobach
1 Zahájení (0)