Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 9.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 29.12.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Rozpočtové opatření č. 58 rozpočtu MO Plzeň 1 pro rok 2015 (4) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
4 Náměty, dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
5 Závěr (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec