Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 21.01.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/5
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2015 - rozpočtové opatření č. 18 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 1 (4) FIN/2 Ing. Majerová
5a Nákup výpočetní techniky pro potřeby ÚMO P4 přes SIT MP + změna rozpočtu MO P4 - RO č. 2 + převod finančních prostředků do rozpočtu SIT MP (4) PSČO+FIN/2 Mgr. Hrubý
6 Schválení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 (4) MSN/1 Mgr. Zrostlík
7 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
8 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 4.12.2015 do 21.1.2016 (1) ST/1 Bc. Chalupný
9 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 4.12.2015 do 21.1.2016 (1) MST/1 Ing. Mádr
10 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 4.12.2015 do 21.1.2016 (1) MSN/2 Mgr. Zrostlík
11 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 4.12.2015 do 21.1.2016 (1) KV/1 p. Hlásek
12 Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO P4 na rok 2015 v oblasti sociální, školské a zdravotní (1) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
13 Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO p4 za rok 2015 na podporu v oblasti kultury, sportu a investic (1) PSČO/1 Mgr. Hrubý
14 Informativní zpráva Superdio města Plzně (6) ST/2 Bc. Chalupný
15 Informativní zprávy ZMO P4 (1) TAJ/2 Pelcrová