Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 22.09.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/5
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/6
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/7
4 Volba volební komise ZMO P4 (0) PSČO/8
5 Informace o sběrném dvoru (0) PSČO/9 Ing. Baloun
6 Veřejná zakázka „Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro lokalitu 1, 3, 4, 5 a 6 (18) ŽPD/1 Ing. Drábová
7 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2016 (5) FIN/1 Ing. Majerová
8 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - souhrnné rozpočtové opatření č. 14 (7) FIN/2 Ing. Majerová
9 Novela Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 (5) FIN/3 Ing. Majerová
10 Změna usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0049/16 (Schválení záměru podat žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova Lobezského parku - Plzeň – I. etapa“) (3) FIN+ŽPD/1 Ing. Majerová, Ing. Drábová
11 Projekt regenerace sídliště "Plzeň-Doubravka" (5) SSI/1 Bc. Hrabáková
12 Změna č. 4 plánu investic MO P4 v roce 2016 (7) SSI/2 Bc. Hrabáková
13 Revize údajů katastru nemovitostí - Bukovec (8) SSI/3 Bc. Hrabáková
14 Vánoční osvětlení za OD Centrum včetně rozpočtového opatření č. 15 (5) SSI+FIN/1 Bc. Hrabáková, Ing. Majerová
15 Projednání návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města (6) PSČO/1 Mgr. Hrubý
16 Změna obsazení člena výboru ZMO P4 (5) PSČO/2 Mgr. Hrubý
17 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
18 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 1. 7. 2016 do 22. 9. 2016 (1) ST/1 Bc. Chalupný
19 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 1. 7. 2016 do 22. 9. 2016 (1) MST/1 Ing. Mádr
20 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 1. 7. 2016 do 22. 9. 2016 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
21 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 1. 7. 2016 do 22. 9. 2016 (1) KV/1 p. Hlásek
22 Informativní zpráva: „Zamítnutí žádosti o dotaci na hasičské auto“ (1) PSČO/3 Mgr. Hrubý
23 Informace o výjezdním semináři ZMO P4 (1) PSČO/4 Mgr. Hrubý
24 Informativní zprávy ZMO P4 (1) TAJ/2 Pelrová
25 Různé (0) PSČO/10