Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 17.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 01.06.2016 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel