Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 10.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 20.01.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 8. a 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
8 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
10 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
11 Vyřízení písemné interpelace členky Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
12 Návrh na stanovení měs. odměn za výkon funkce neuvol. členům ZMO P1, předsedům komisí RMO P1 a předsedům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 a členům komisí RMO P1 a členům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 (6) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 2. pololetí roku 2015 (2) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za rok 2015 (3) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 InterCora, s.r.o. - vrácení uhrazeného nájemného (11) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
16 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 (3) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 1-2 (6) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Zařazení nově zahajované jmenovité stavební akce do plánu staveb pro rok 2016 a schválení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 4 (8) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
20 Informativní zprávy (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
22 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec