Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 10.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 05.04.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany - blok I. (vystoupení hostů) (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2015 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2015 (1) KT/3 Ing. Aschenbrenner
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2015 (4) EAP/1 p. Andrlík
9 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015, k 01.01.2016 a rozpočet účelových fondů na rok 2016 (3) EAP/2 p. Andrlík
10 Rozpočtové opatření č. 3/2016 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (2) EAP/3 p. Andrlík
11 Poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (4) EAP/5 p. Andrlík
12 Vyřazení nepotřebné hasičské techniky (3) KT/1 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Akce probíhající v roce 2016 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
15 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2016 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
16 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2016 (3) TAJ/4 Ing. Rada
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11.01.2016 do 21.03.2016 (2) TAJ/5 Ing. Rada
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner