Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 10.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 18.04.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Prominutí nájemného, vyplývajícího z NS č. 2013/005128/NS ze dne 30.12.2013, a to z důvodu nemožnosti užívání areálu – žadatel: spol. Jiří Thurn – AKVAGAST (6) EK/1 Ing.Maříková
4 Rozhodnutí ve věci vrácení již zaplaceného nájemného, vyplývajícího z NS č. 2014/003145/NS ze dne 29.7.2014 – žadatel: Pekařství Malinová s.r.o. (5) EK/2 Ing.Maříková
5 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod finančních prostředků OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s účelovým krytím nákladů souvisejících se zajištěním prodloužení provozní doby v MŠ v roce 2016 (4) EK/3
6 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2015 (11) EK/4 Mgr. Škarda
7 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (5) EK/5 Mgr. Škarda
8 Neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (7) EK/6 Mgr. Škarda
9 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na r. 2016 (4) SSI/1 p. Neubauer
10 Vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 3 (4) SVV/1 Mgr. Procházka
11 Pojmenování ulic v k. ú. Doudlevce (4) SVV/2 Ing. Maříková
12 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 10. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
13 Informativní zprávy předložené na 10. zasedání ZMO Plzeň 3 (6) TAJ/1 p. Neubauer
14 Různé (0)
15 Závěr (0)