Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 13.04.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) RMO1/2 Mgr. Miroslav Brabec
11 Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 za zimní období 2015/2016 (2) RMO1/3 Mgr. Miroslav Brabec
12 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2015 (12) RMO1/4 Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 (3) RMO1/5 Jiří Uhlík, MBA
14 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (7) RMO1/6 Mgr. Miroslav Brabec
15 Posunutí termínu realizace opravy a optimalizace datové sítě v budově ÚMO Plzeň 1 (4) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
16 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Nadaci 700 let města Plzně na akci Historický víkend 2016 (5) RMO1/8 Mgr. Miroslav Brabec
17 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 spolku Pěstuj prostor, z.s. na realizaci vybraných podnětů z Otevřené výzvy Pěstuj prostor (5) RMO1/9 Mgr. Miroslav Brabec
18 Termín zahájení zadávacího řízení akce "Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37" (4) RMO1/10 Jiří Uhlík, MBA
19 Modernizace kuchyně v 78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30 (3) RMO1/11 Jiří Uhlík, MBA
20 Realizace dvou nových kamerových bodů na území MO Plzeň 1, a to v parku U Bazénu a na křižovatce ulic Na Roudné x Plánská (6) RMO1/12 Jiří Uhlík, MBA
21 Záměr podání žádosti o podporu v rámci OPŽD 2014 - 2020 a doplnění projektové dokumentace na stavební úpravy pavilonů č. 1, 2 a 3 v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň, v souladu s podmínkami dotační podpory (2) RMO1/13 Jiří Uhlík, MBA
22 Sloučení 29. MŠ Plzeň, Lidická 3, p.o. a 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, p.o. (4) RMO1/14 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
23 Nakládání s objektem V Lomech 13, Plzeň (Bacardi, lokalita Košutecké jezírko) (11) RMO1/15 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
24 Rekreační středisko v Javorné na Šumavě - vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 1, prodej (8) RMO1/16 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
25 Návrh na výstavbu a podání žádosti o dotaci na parkovací dům P+R na pozemku parc.č. 1626/76 v k.ú. Bolevec na konečné tramvaje č. 4 - Košutka (3) ZMO1/1 Ing. Václav Ženíšek
26 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
27 Informativní zprávy (7) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
28 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
29 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec