Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 16.05.2016 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Volba neuvolněného člena Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
4 Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/3 p. Neubauer
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/4 p. Neubauer
6 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (2) EK/1 Mgr. Škarda
7 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora sportu z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (2) EK/2 Mgr. Škarda
8 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 Sociální oblast - "Podaná ruka/nabídnutá ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (2) EK/3 Mgr. Škarda
9 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - "Místo pro život" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (2) EK/4 Mgr. Škarda
10 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Podpora bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (2) EK/5 Mgr. Škarda
11 Informativní zpráva předložená na 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) TAJ/1 p. Neubauer
12 Různé (0)
13 Závěr (0)