Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 25.05.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 - zveřejňování zápisů ze zasedání ZMO Plzeň 1 na webových stránkách MO Plzeň 1; povinnost seznámit starostu, místostarosty MO Plzeň 1 a tajemnici ÚMO Plzeň 1 s návrhy usnesení (5) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 12 - 17 (3) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 23 - 26 (4) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, na realizaci projektu Festival světla (6) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti MEDIA a.s. na dotisk publikace "Legenda Lochotín - Folk a country hudba v Plzni" (5) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně na publikaci s pracovním názvem "ZOO Plzeň - 90 let" (5) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci AIDA pod širým nebem, v rámci projektu NOC S OPEROU (5) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. města Plzně určených pro 7.základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, přísp. organizaci, a 17.základní školu a mateřskou školu Plzeň, Malická 1, přísp. organizaci (4) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
19 Prodloužení termínu vyúčtování dotace spolku Pěstuj prostor, z.s. (5) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Darování historického praporu Sboru dobrovolných hasičů Bolevec (8) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
21 Návrh na finanční vypořádání v exekučním řízení: povinný E.M.G. Stadler, oprávněný: statutární město Plzeň (8) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
22 Zařazení nových jmenovitých stavebních akcí do plánu staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 pro rok 2016 (8) RMO1/14 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
24 Informativní zprávy (5) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec