Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 31.05.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5
4 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - souhrnné rozpočtové opatření č. 9 (7) FIN/1 Ing. Majerová
5 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu Odboru investic MMP na realizaci projektu "Habmannovo náměstí - altán a úpravy parku" a změna rozpočtu MO P4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 10 (4) FIN+SSI/2 Ing. Majerová, Bc. Hrabáková
6 Změna č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2016 (3) SSI/1 Bc. Hrabáková
7 Návrh SOD - T4 - opatření pro období sucha - realizace (7) SSI/2 Bc. Hrabáková
8 Schválení smlouvy o darování nepotřebného hasičského vozu AVIA obci Zahrádka (8) PSČO/1 Mgr. Hrubý Michal
9 Schválení vzoru dohody o členství v jednotce SDH MO P4, vzoru dodatku pro velitele jednotky SDH a vzoru dodatku pro zástupce velitele jednotky SDH (6) PSČO/2 Mgr. Hrubý Michal
10 Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v rámci Dotačního programu na podporu realizace projektu "Doubravecký týden" pro rok 2016 (10) MSN/1 Mgr. Zrostlík
11 Různé (0) PSČO/6