Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 16.08.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Upravený návrh Územního plánu Plzeň - Opatření obecné povahy po veřejném projednání (4) SSD/1 PhDr. Fluxa
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner