Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 19.08.2016 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/2
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/3
4 Schválení záměru podat žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Obnova Lobezského parku - Plzeň – I. etapa" (5) ŽPD+FIN/1 Ing. Drábová, Ing. Majerová
5 Dodatek č. 1 k SOD "T4 - opatření pro období sucha - realizace" (6) SSI/1 Bc. Hrabáková
6 Schválení poskytnutí daru na podporu hokejové mládeže (HC Plzeň 1929 s.r.o.) (7) PSČO+FIN/1 Mgr. Hrubý, Ing. Majerová
7 Různé (0) PSČO/4