Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 28.11.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Osadní výbor Výsluní ZMO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
4 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2017 a rozpočtový výhled v letech 2018 až 2020 (7) EK/1 Mgr. Škarda
5 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 07-09/2016 (4) EK/2 Mgr. Škarda
6 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančního příspěvku z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4, p. o. na projekt "Poznáváme bylinky z naší zahrádky" (4) EK/3 Mgr. Škarda
7 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančního příspěvku z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4, p. o. na projekt "Trampolína - rozvoj hrubé motoriky dětí" (4) EK/4 Mgr. Škarda
8 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem realizace projektu "Rekonstrukce záhonů růží na Malé hvězdě" (4) EK/5 Mgr. Škarda
9 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem realizace projektu "Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland" (4) EK/6 Mgr. Škarda
10 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (4) EK/7 Mgr. Škarda
11 Poskytnutí a neposkytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (4) EK/8 Mgr. Škarda
12 Neposkytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (4) EK/9 Mgr. Škarda
13 Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 3 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a Dodatku č. 3 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (6) TAJ/2 Mgr. Škarda
14 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jitkou Madejovou (6) SSM/1 p. Neubauer
15 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2017 (3) SSI/1 p. Neubauer
16 Pojmenování ulice v k. ú. Plzeň (3) SVV/1 Ing. Maříková
17 Pojmenování ulice v k. ú. Valcha (4) SVV/2 Ing. Maříková
18 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 14. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
19 Informativní zprávy předložené na 14. ZMO Plzeň 3 (6) TAJ/1 p. Neubauer
20 Různé (0)
21 Závěr (0)