Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 8.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 15.11.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/5
4 Blokace prostředků ve FRR MO Plzeň 4 - zrušení usnesení ZMO P4 0014/16 ze dne 7.4.2016 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Žádost o dotaci "Regenerace sídlišť-Zábělská" včetně blokace potřebných finančních prostředků k realizaci ve FRR MO P4 (4) FIN+ŽPD/1 Ing. Majerová, Ing. Drábová
6 Termíny schůzí ZMO P4 na rok 2017 (1) PSČO/1 Mgr. Hrubý
7 Různé (0) PSČO/6