Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 31.01.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017, zajištění financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“ (3) EAP/1 p. Andrlík
7 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017 (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
8 Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva (2) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
9 Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2016, včetně investic v budovách mateřských škol (1) MAI/2 PhDr. Fluxa
11 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-1/2017 (2) EAP/2 Bc. Lokajíček
12 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-01/2017 (3) TAJ/3 Ing. Rada
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 22. 11. 2016 do 16. 1. 2017 (2) TAJ/4 Ing. Rada
14 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/5 Ing. Rada
15 Různé (0) Ing. Aschenbrenner