Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 20.02.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu (0)
2 Personální návrh - volba nového člena Rady MO Plzeň 3 (1) ST/1 p. Neubauer
3 Personální návrh – odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (1) ST/2 p. Neubauer
4 Personální návrh – odvolání a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (1) ST/3 p. Neubauer
5 Stanovení působnosti starosty a místostarostů Městského obvodu Plzeň 3 (2) ST/4 p. Neubauer
6 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/5 p. Neubauer
7 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) (6) EK/1 Mgr. Škarda
8 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 11-12/2016 (4) EK/2 Mgr. Škarda
9 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora jednorázových sportovních akcí z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (3) EK/3 Mgr. Škarda
10 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 Sociální oblast - "Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (3) EK/4 Mgr. Škarda
11 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - "Místo pro život" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (3) EK/5 Mgr. Škarda
12 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (10) EK/6 Mgr. Škarda
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (KVADM) (3) KVADM/1 Mgr. Škarda
14 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.5 - Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2017 (KVPB) (3) KVPB/1 Mgr. Škarda
15 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/7 Mgr. Škarda
16 Změna plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2017 (4) SSI/1 p. Neubauer
17 Darování movitých věcí – vozidla DA 12 Avia 30 a přívěsné přenosné stříkačky PPS 12 (5) SVV/1 Mgr. Procházka
18 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 16. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
19 Informativní zprávy předložené na 16. zasedání ZMO Plzeň 3 (8) TAJ/1 p. Neubauer
20 Různé (0)
21 Závěr (0)