Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 09.02.2017 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/4
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/6
4 Volba volební komise ZMO P4 (0) PSČO/7
5 Dětské hřiště v ul. Kolmá – náhrada herního prvku „Loď“ (9) ŽPD/1 Ing. Drábová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 18 (4) FIN/1 Ing. Majerová
7 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2017 - rozpočtové opatření č. 1 (4) FIN/2 Ing. Majerová
8 Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v rámci dotačního programu na podporu realizace projektu „Doubravecký týden“ pro rok 2017 (8) FIN/3 Ing. Majerová
9 Schválení darování hasičského automobilu a schválení darovací smlouvy Hasičskému sboru Plzeň-Skvrňany (7) PSČO/1 Mgr. Hrubý Michal
10 Změny v obsazení výborů ZMO P4 (5) PSČO/2 Mgr. Hrubý
11 Plán investic MO P4 v roce 2017 (3) SSI/1 Bc. Hrabáková
12 Plán činnosti KV ZMO Plzeň 4 pro rok 2017 (2) KV/2 p. Hlásek
13 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 od 31. 12. 2016 do 31. 1. 2017 (1) TAJ/1 Ing. Bc., Brůhová MBA
14 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 9. 12. 2016 do 9. 2. 2017 (1) ST/1 Bc. Chalupný
15 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 9. 12. 2016 do 9. 2. 2017 (1) MST/1 Ing. Mádr
16 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 9. 12. 2016 do 9. 2. 2017 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
17 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 9. 12. 2016 do 9. 2. 2017 (1) KV/1 p. Hlásek
18 Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO plzeň 4 za rok 2016 na podporu v oblasti kultury, sportu a investic (1) PSČO/3 Mgr. Hrubý
19 Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO P4 na rok 2016 v oblasti sociální, školské a zdravotní (1) SOC/1 PaeDr. Hrabáčková
20 Informativní zprávy – ZMO P4 9. 2. 2017 (1) TAJ/2 Pelcrová
21 Různé (0) PSČO/8