Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 18.01.2017 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Odměňování neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, RMO Plzeň 1, výborů ZMO Plzeň 1 a komisí RMO Plzeň 1 (6) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
4 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 71 (3) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
5 Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
7 Závěr (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec