Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 31.01.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu (0)
2 Personální návrh - odvolání z funkce člena Rady MO Plzeň 3 (0) p. Neubauer
3 Personální návrh - volba nového člena Rady MO Plzeň 3 (0) p. Neubauer
4 Různé (0)
5 Závěr (0)