Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 31.01.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci ˄ Značka Předkladatel
5 Závěr (0)
1 Zahájení a schválení programu (0)
4 Různé (0)
3 Personální návrh - volba nového člena Rady MO Plzeň 3 (0) p. Neubauer
2 Personální návrh - odvolání z funkce člena Rady MO Plzeň 3 (0) p. Neubauer