Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 08.02.2017 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Prezentace Aktivity centra Krašovská - Obytná zóna Sylván (není písemný materiál) (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
4 Kontrola plnění usnesení z 16. a 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
8 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
10 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 2 - 6, 8 a uvolnění blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Úprava Pokynů k vyúčtování dotace (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Poskytnutí individuální dotace společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav na projekt Festival světla (4) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro DJKT na pokračování projektu DJKT Kouzelná flétnička - vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 (5) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za rok 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Zařazení nově zahajované akce "Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (7) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Zařazení nově zahajované akce "Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (7) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Zařazení nově zahajované akce "Parkovací stání Manětínská 10-12, Plzeň" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření (5) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Závazná vyhláška o vedení technické mapy obce (3) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
21 Informativní zprávy (6) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
22 Darování 5 ks víceúčelových křesel SELLA Fakultní nemocnici Plzeň (6) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
23 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
24 Závěr (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec