Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 28.03.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci ˄ Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
12 Technické zázemí areálu Božkovský ostrov - svěření získaných nemovitých věcí do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (5) MAI/2 PhDr. Fluxa
9 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 2016, k 1. 1. 2017, rozpočet účelových fondů na rok 2017 a rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (4) EAP/2 p. Andrlík
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním odd. Plzeň 2, za rok 2016 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 17. 1. 2017 do 13. 3. 2017 (2) TAJ/5 Ing. Rada
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner
11 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (2) EAP/4 p. Andrlík
10 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (3) EAP/3 p. Andrlík
13 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok I. (hosté) (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2016 (4) EAP/1 p. Andrlík
4 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
16 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017 (3) TAJ/4 Ing. Rada
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2016 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
15 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
14 Akce probíhající v roce 2017 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa