Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 19.06.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
13 Výstavba nového pavilonu - 55.MŠ, Mandlova 6, Plzeň (13) SSI/1 Radislav Neubauer
3 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
16 Informativní zprávy předložené na 19. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) TAJ/1 p. Neubauer
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
4 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinv.dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ,Z.Wintra 19,Plzeň na projekt"Šablony 22.MŠ Plzeň"a pro 44.MŠ,Tomanova 3,5,Plzeň na projekt"Šablony 44.MŠ Plzeň" (6) EK/1 Mgr. Škarda
5 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 -přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ,Z.Wintra 19,Plzeň,24.MŠ,Schwarzova 4,Plzeň a 70.MŠ,Waltrova 26,Plzeň na pořádání akcí (4) EK/2 Mgr. Škarda
6 Poskytnutí fin.prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017,12.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostř.z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí fin.prostředků příspěvkovým org.města Plzně (6) EK/3 Mgr. Škarda
7 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2016 - 03/2017 (4) EK/4 Mgr. Škarda
8 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD) (5) EK/5 Mgr. Škarda
9 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 63.MŠ, Lábkova 30, Plzeň na projekt "Šablony 63. MŠ Plzeň" (5) EK/6 Mgr. Škarda
10 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí dotace na výkon sociální práce (5) EK/7 Mgr. Škarda
11 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 (4) EK/8 Mgr. Škarda
12 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (16) EK/9 Mgr. Škarda
14 Pojmenování - prodloužení ulice Lašitov v k. ú. Valcha (4) SVV/1 Mgr. Procházka
15 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1
1 Zahájení (0)
17 Různé (0)
18 Závěr (0)