Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 18.05.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Žádost o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 vyhlášeného Ministerstem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov“ (4) MAI/1 PhDr. Fluxa
5 Uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec“, za účelem vybudování cyklostezky Koterov (3) MAI/2 PhDr. Fluxa
6 Různé (0) Ing. Aschenbrenner