Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 15.05.2017 od 14:30 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka ˄ Předkladatel
2 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (17) EK/1 Mgr. Škarda
1 Zahájení (0)
3 Různé (0)
4 Závěr (0)